شهردار منطقه ۸ از آسفالت ریزی مسیر سواره رو در کنار سنگفرش پیاده‌روها در کوی شهید دلیر اکبری خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی هفته های اخیر عملیات سنگفرش پیاده روها در کوی شهید دلیر اکبری اجرا شده و در کنار آن قسمت سواره رو مسیر […]شهردار منطقه ۸ از آسفالت ریزی مسیر سواره رو در کنار سنگفرش پیاده‌روها در کوی شهید دلیر اکبری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی هفته های اخیر عملیات سنگفرش پیاده روها در کوی شهید دلیر اکبری اجرا شده و در کنار آن قسمت سواره رو مسیر نیز روز گذشته توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، آسفالت ریزی شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل سنگفرش پیاده رو ها و آسفالت ریزی مسیر سواره رو، به زودی شاهد تکمیل پروژه خواهیم بود تا آرامش و آسایش شهروندان و ساکنان محل در حین تردد تامین شود.