آخرین وضعیت پروژه بزرگراه تبریز – سهند به روایت تصویر
آخرین وضعیت پروژه بزرگراه تبریز – سهند به روایت تصویر

مدیرعامل عمران شهر جدید سهند در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با اشاره به اینکه آزادراه تبریز-سهند به طول ۱۵ کیلومتر است که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی احداث می‌شود گفت: پیشرفت فیزیکی ۴ خطه ۶۷ درصد و پیشرفت ۶ خطه ۵۰ درصد است ولی تا پایان سال زیر بار ترافیکی می‌رود.

مدیرعامل عمران شهر جدید سهند در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با اشاره به اینکه آزادراه تبریز-سهند به طول ۱۵ کیلومتر است که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی احداث می‌شود گفت: پیشرفت فیزیکی ۴ خطه ۶۷ درصد و پیشرفت ۶ خطه ۵۰ درصد است ولی تا پایان سال زیر بار ترافیکی می‌رود.