دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 15 August , 2022
پان بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
تعریف لفظی، مفهومی، کاربردی و مصداقی ” پان “ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

تعریف لفظی، مفهومی، کاربردی و مصداقی ” پان “

در کشور ما اولین جمعی که اتفاقا با افتخار خود را ملقب به عبارت پان نمودند جمعی ماسون با هدایت و ایدئولوگی محسن پزشگپور بود که خود را پان ایرانیست ها نامیدند