دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰ Monday, 25 October , 2021
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
موضوع و مسئله اصلی کشور در حال حاضر کنترل و ریشه کنی کرونا است ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز ؛ 

موضوع و مسئله اصلی کشور در حال حاضر کنترل و ریشه کنی کرونا است

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: مسئله اصلی و اول کشور طبق نظر مقام معظم رهبری، مدیریت و ریشه کنی  کرونا است.

توزیع بیش از ۱۲ هزار بسته معیشتی در دهه های کرامت ، امامت و محرم ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

توزیع بیش از ۱۲ هزار بسته معیشتی در دهه های کرامت ، امامت و محرم

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز هم با بیان اینکه خداوند متعال اجر و پاداش عظیم اخروی برای انفاق وعده داده است گفت: در قرآن کریم و احادیث معتبر ، در رابطه با انفاق و بخشش، تأکیدات زیادی شده است که جدای از اجر معنوی ، در زندگی دنیوی هم می تواند تأثیرات زیادی داشته باشد.