دوشنبه, ۳ آبان , ۱۴۰۰ Monday, 25 October , 2021
حسین امیرعبداللهیان بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
امیرعبداللهیان: در نشست بغداد در جایگاه واقعی نماینده ایران ایستادم ۰۸ شهریور ۱۴۰۰

امیرعبداللهیان: در نشست بغداد در جایگاه واقعی نماینده ایران ایستادم

وزیر امورخارجه در مورد مکانی که در نشست بغداد در هنگام عکس دسته‌جمعی مقامات شرکت کننده ایستاده بود و برخی از مسائل حاشیه ای آن گفت: من در نشست بغداد درجایی ایستادم که جایگاه واقعی ایران و نماینده جمهوری اسلامی ایران بود.

شاید بعدا مشخص شود کرونا جنگ بیولوژیک آمریکا علیه رقبایش بوده است ۰۹ اسفند ۱۳۹۸

شاید بعدا مشخص شود کرونا جنگ بیولوژیک آمریکا علیه رقبایش بوده است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: شاید بعدا مشخص شود کرونا جنگ بیولوژیک آمریکا علیه رقبایش بوده است.