حضور داماد رئیس جمهور در فرمانداری تبریز برای ثبت نام در انتخابات مجلس - پایگاه خبری قلم پرس
حضور داماد رئیس جمهور در فرمانداری تبریز برای ثبت نام در انتخابات مجلس

کامبیز مهدی زاده به منظور ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس به همراه همسرش وارد ستاد انتخابات تبریز شد