نشست هم اندیشی «بررسی نقش رسانه‌ها در تبیین و تحقق شعار سال» - پایگاه خبری قلم پرس