نشست خبری هفتمین جشنواره ملی تولیدات هنری «فانوس» - پایگاه خبری قلم پرس