مسجد کبود تبریز، شاهکار معماری ایرانی - پایگاه خبری قلم پرس