سفر استانی معاون اجرایی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی - پایگاه خبری قلم پرس