راهیان نور، سفری از جنس عشق و دلدادگی به شهدا - پایگاه خبری قلم پرس