دشت سرسبز روستای مهترلو ورزقان - پایگاه خبری قلم پرس