جشن مردمی آفتاب هشتم در تبریز - پایگاه خبری قلم پرس