جشن روز قلم در موزه مطبوعات آذربایجان - پایگاه خبری قلم پرس