برگزاری نشست «در کمین ِ صُلح» در تبریز - پایگاه خبری قلم پرس