بازدید اصحاب رسانه از سد مرزی قیز قلعه سی - پایگاه خبری قلم پرس