‍ همزمان با برگزاری رویداد خرید ارس؛ نظارت کمیته بازرگانی ارس بر فروشگاه ها و واحدهای صنفی
‍ همزمان با برگزاری رویداد خرید ارس؛ نظارت کمیته بازرگانی ارس بر فروشگاه ها و واحدهای صنفی

‍ همزمان با برگزاری رویداد خرید ارس؛ نظارت کمیته بازرگانی ارس بر فروشگاه ها و واحدهای صنفی همزمان با برگزاری رویداد خرید ارس، اکیپ های بازرسی و نظارتی کمیته بازرگانی منطقه آزاد ارس بطور مستمر بر نحوه عرضه وتوزیع کالاهای سلامت محور در سطح منطقه، اسناد گمرکی، شرایط نگهداری کالاهای ممکن الفساد و قیمت گذاری کالاها […]


‍ همزمان با برگزاری رویداد خرید ارس؛ نظارت کمیته بازرگانی ارس بر فروشگاه ها و واحدهای صنفی

همزمان با برگزاری رویداد خرید ارس، اکیپ های بازرسی و نظارتی کمیته بازرگانی منطقه آزاد ارس بطور مستمر بر نحوه عرضه وتوزیع کالاهای سلامت محور در سطح منطقه، اسناد گمرکی، شرایط نگهداری کالاهای ممکن الفساد و قیمت گذاری کالاها بازدید و نظارت می کنند.

به گزارش قلم پرس،همزمان با برگزاری رویداد تابستانه در منطقه، اکیپ‌های بازرسی و نظارتی کمیته بازرگانی منطقه آزاد ارس به‌طور مستمر بر نحوه عرضه و توزیع کالاهای سلامت محور در سطح منطقه، اسناد گمرکی، شرایط نگهداری کالاهای ممکن الفساد و قیمت‌گذاری کالاها بازدید و نظارت می‌کنند.‌

در این بازدید‌ها، مواردی از جمله رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، دارا بودن مجوز‌های لازم و اسناد گمرکی برخی کالاها، قیمت‌ها، تازگی و سلامت مواد غذایی و گوشت و مرغ سنجش و بررسی می‌شود و در صورت بروز تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

هدف از این بازدید‌ها بررسی و کنترل قیمت‌ها در رویداد جشنواره تابستانی، کنترل مواد غذایی عرضه شده در واحدهای صنفی سطح عرضه محدوده، نظارت بر رعایت بهداشت، قیمت‌ها و نحوه ارائه خدمات و ایجاد رضایت خاطر ارسوندان، مسافران و گردشگران ورودی منطقه آزاد ارس می‌باشد.

کمیته بازرگانی منطقه آزاد ارس متشکل از مدیریت بازرگانی این سازمان، اداره اماکن عمومی، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا می‌باشد.