شهردار تبریز عصر امروز با حضور در جمع خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن تشریح اهداف و رویکردهای مدیریت شهری جدید، به سوالات آنان پاسخ داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در اولین نشست خبری خود با اشاره به رویکردهای مدیریت شهری جدید تبریز، اظهار کرد: ۵ راهبرد کلان برای اداره شهر و توسعه شهر […]شهردار تبریز عصر امروز با حضور در جمع خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن تشریح اهداف و رویکردهای مدیریت شهری جدید، به سوالات آنان پاسخ داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در اولین نشست خبری خود با اشاره به رویکردهای مدیریت شهری جدید تبریز، اظهار کرد: ۵ راهبرد کلان برای اداره شهر و توسعه شهر مد نظر داریم.