وجود  نزدیک به ۴۰ نفر مجموعه‌دار در تبریز با قابلیت موزه شدن
وجود  نزدیک به ۴۰ نفر مجموعه‌دار در تبریز با قابلیت موزه شدن

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار گفت: بر اساس آمارها، در تبریز نزدیک به ۴۰ نفر مجموعه‌دار وجود دارد که این مجموعه ها قابلیت موزه شدن دارند.

به گزارش قلم پرس، سیدکاظم زعفرانچیلر در کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: به دلیل در جریان بودن بحث بودجه، مقرر است اولویت های سرمایه گذاری و گردشگری در این جلسه مطرح شده و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شود.

وی افزود: بر این اساس ۱۰ اولویت در حوزه گردشگری مطالعه شده و  مورد بررسی قرار گرفته اند.

زعفرانچیلر گفت: بر اساس آمارها، در تبریز نزدیک به ۴۰ نفر مجموعه‌دار وجود دارد که این مجموعه ها قابلیت موزه شدن دارند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: ما می‌توانیم این مجموعه‌ها را احصا کنیم و با توجه به اقبال مکان‌های تاریخی در جذب گردشگر، جذابیت گردشگری می‌توان ایجاد کرد.

علیرضا نوای باغبان نیز  در این نشست گفت: در اصفهان کوهی به نام صفه است که بسیاری از فرصت‌های گردشگری و تفریحی همچون هتل را در این مکان ایجاد شده که جذب گردشگری می‌کند.

باغبان اضافه کرد: باید دقت شود که در این حوزه نوع توسعه چگونه خواهد بود و برای تملک چه مواردی تعبیه شده است.

وی تاکید کرد: بررسی شرایط و وضع موجود مهم است، باید بدانیم که این مکانها در چه شرایطی هستند.

احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز اظهارداشت: آماری که ارایه شد نشان داد یکی از پر طرفدارترین مقصدهای گردشگری مکانهای تاریخی است.

وی افزود: گردشگران عموما به دنبال جایی هستند که هویت عمیقی دارد.

صادقی تصریح کرد: باید بسترهای تاریخی شناسایی شود و تسهیل در دسترسی به این مناطق را در نظر بگیریم.

وی اظهارداشت: ورودی گردشگر در مسجد کبود  ۵۱ درصد ثبت شده است که درصد بالایی با توجه به شرایط ورودی نامشخص و دور از دسترس این مکان بشمار می رود.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: باید بسترهایی برای بهبود شرایط و حتی ایجاد پیاده راه در نظر بگیریم.

در ادامه زعفرانچیلر نیز اظهارداشت: اپلیکیشن موضوع گسترده و مهمی است و جای خالی آن در فضای گردشگری دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: انشاالله با دعوت از مدیریت فاوا در خصوص و شهر هوشمند جلسه ای برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌های ۱۰ گانه مطرح شده است، اظهار داشت: ما فقط قصد عنوان کردن این فرصتها را نداریم بلکه می‌خواهیم یک به یک موارد را در دستور جلسه قرار داده بررسی کرده و در کانال اجرا قرار دهیم و خروجی داشته باشیم.

انتهای پیام/