جلسه کمیته پیگیری امور عتیق در خصوص حل موارد و مشکلات پروژه عتیق برگزار شد. به گزارش قلم پرس، طی جلسه ای با حضور بابک شریفی مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت عمران و توسعه آذربایجان مشکلات فنی و عمرانی پروژه عتیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارشی از موارد پیگیری شده […]جلسه کمیته پیگیری امور عتیق در خصوص حل موارد و مشکلات پروژه عتیق برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، طی جلسه ای با حضور بابک شریفی مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت عمران و توسعه آذربایجان مشکلات فنی و عمرانی پروژه عتیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارشی از موارد پیگیری شده طبق صورتجلسه قبلی ارائه و در خصوص تکمیل و تسریع در روند پیشرفت فیزیکی نواقصات و تامین مالی آن تصمیماتی اتخاذ شد.