مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز، کیفی‌سازی وضعیت فضای سبز تبریز را اصلی‌ترین برنامه حوزه فضای سبز شهرداری برای سال ۱۴۰۱ خواند. به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی با اشاره به لزوم حفظ فضاهای سبز موجود شهری و اینکه حوزه فضای سبز تبریز اهمیت ویژه ای برای این امر مهم قائل است تقویت بخش […]مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز، کیفی‌سازی وضعیت فضای سبز تبریز را اصلی‌ترین برنامه حوزه فضای سبز شهرداری برای سال ۱۴۰۱ خواند.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی با اشاره به لزوم حفظ فضاهای سبز موجود شهری و اینکه حوزه فضای سبز تبریز اهمیت ویژه ای برای این امر مهم قائل است تقویت بخش نظارت را عامل مهمی در حفظ این فضاهای مهم شهری برشمرد و از برنامه های ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز برای تحقق آن در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس و برای بهبود وضعیت کیفی فضاهای سبز شهری بحث تقویت سیستم نظارت در حوزه فضای سبز را بطور جدی دنبال کرده و طی برگزاری جلسات مختلف کارشناسی با خبرگان، اساتید و همکاران دستگاه نظارت چند راهکار اساسی را مورد کنکاش قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل های کارشناسی و فنی راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه و عملیاتی شده است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز در ادامه به برخی از موارد مهمی که در راستای تقویت سیستم نظارت فضای سبز جزو برنامه‌های اصلی این حوزه گنجانده شده نیز اشاره کرد و افزود: از جمله این برنامه های مهم می توان به بهره گیری از روشهای نوین آموزشی در تمامی بخش‌ها اعم از آموزش بخش‌های کارگری، باغبانی، اکیپ های هرس و سمپاشی و نیز بخشهای اداری در سطح کارمندی و مدیریتی و همچنین افزایش دوبرابری تعداد ناظران و تقویت ضوابط نظارت اشاره کرد.
امجدی گفت: نصب جی پی اس به همه تانکرهای آب و کنترل کامل فرآیند آبیاری یکی دیگر از برنامه های مهم سازمان متبوع خود برای تقویت بخش نظارت و در نتیجه کیفی سازی وضعیت فضای سبز شهری است.
وی با ذکر اینکه ثبت و بررسی صورت وضعیت شرکت‌های فضای سبز در سازمان نیز از شکل سنتی خارج شده، اظهار کرد: از این پس صورت وضعیت شرکت‌های فضای سبز تبریز به صورت روزانه در سامانه جامع الکترونیکی ثبت و بررسی می شود تا نواقص و ایرادات به شکل روزانه شناسایی و رفع شود که از عوامل موثر تقویت سیستم نظارت در این حوزه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به نقش مهم سامانه ۱۳۷ شهرداری در تقویت سیستم  نظارت نیز اشاره کرد و افزود: تصمیم بر این است که گزارش های مردمی واصله از طریق سامانه ۱۳۷ به صورت مستقیم و همزمان به سامانه جامع بررسی صورت وضعیتهای روزانه شرکتهای فضای سبز وصل شده و جهت حل سریع و آنی و نیز پیگیری لازم به اطلاع مدیرعامل و معاون فضای سبز سازمان و نیز مسئول منطقه و ناظران مقیم و عالی مناطق برسد.
امجدی در پایان اظهار امیدواری کرد این اقدامات بتواند در کیفی سازی وضعیت فضاهای سبز موجود و نیز توسعه بیش از پیش این فضاها به بهترین نحو، موثر باشد.