کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز به تصویب رسید
کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز به تصویب رسید

کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز مشتمل بر شهرداری‌های مناطق، مرکز، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به تصویب اعضای شورای شهر رسید. به گزارش قلم پرس، پیش از ظهر امروز در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تبریز، کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز، مناطق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به تصویب […]کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز مشتمل بر شهرداری‌های مناطق، مرکز، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

به گزارش قلم پرس، پیش از ظهر امروز در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تبریز، کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز، مناطق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به تصویب اعضا رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در بررسی این لایحه گفت: موضوع متمم بودجه فرصتی برای شهرداری در راستای واقعی کردن درآمدها و هزینه‌ها است تا در آنها دخل و تصرف کند.

علی نوای باغبان افزود : هزینه‌های عمرانی سازمان ها و شرکت ها ۵۱ درصد افزایش یافته است  و در سطح کلی بودجه جاری شهرداری تبریز زیاد شده است.

شهرام دبیری دیگر عضو شورا نیز در این باره گفت: متمم بودجه اصلاحیه قبل از تفریغ است و جای خوشحالی است که اکثر پروژه‌های اضافه شده به بودجه امسال مجوز شورای شهر را دارد.

کلیات متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز پس از بررسی و ارائه پیشنهادهایی از طرف اعضای شورای شهر به تصویب رسید.