کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز تائید شد
کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز تائید شد

کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری توسط هیات تطبیق مصوبات شهرستان تبریز تائید شد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بعد از اصلاح در هیات تطبیق مصوبات شهرستان تائید شد. هیأت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز ۱۹ ایراد بر بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز گرفته بود که نهایتا ۱۸ مورد آن با ارائه […]کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری توسط هیات تطبیق مصوبات شهرستان تبریز تائید شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بعد از اصلاح در هیات تطبیق مصوبات شهرستان تائید شد.

هیأت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز ۱۹ ایراد بر بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز گرفته بود که نهایتا ۱۸ مورد آن با ارائه توضیحات لازم از سوی شورای شهر رفع و تنها یک مورد آن به هیأت تطبیق استان ارسال شده است.

انتهای پیام/س