کشف علایم مرموز نوری در فضا
کشف علایم مرموز نوری در فضا
پدیده مرموزی که متخصصان نجوم کشف کرده اند با یک جفت ستاره مرتبط است.

به گزارش قلم پرس به نقل از اسپوتنیک، بنا بر اعلام  arXiv، گروه بین المللی متخصصان نجوم پدیده مرموزی مرتبط با یک جفت ستاره AG Draconis را کشف کرد که در ۱۶ هزار سال نوری از زمین در صور فلکی «اژدها» قرار دارند.

پخش نور غیرعادی رخ داد که در فاز فعالیت این سیستم بروز کرده است.

محققان از سال ۱۹۳۲ ۳۶ پرتوافکنی در ۶ فاز فعالیت ستاره‌ها را تعیین کردند. اطلاعات جمع آوری شده حاکی از آن است که دو نوع پرتوافکنی وجود دارد:«سرد» که معمولا در آغاز فاز بروز میند و «گرم» که دیرتر رخ می دهد. فاز فعال دو ستاره معمولا از ۹ تا ۱۵ سال ادامه می یابد که پس از آن فاز «خواب» فرا می رسد.

در زمان تشدید پرتوافکنی در این سیستم فضایی واکنش ترموهسته ای رخ می دهد که سرعت سقوط مواد از یک ستاره بر سطح ستاره دیگر بیش از حد عادی است.

در سال ۲۰۱۵ به دلایل نامعمولی در آغاز فاز فعال، پرتوافکنی «گرم» صورت گرفت که در سال‌های ۲۰۱۶،۲۰۱۷  و ۲۰۱۸ نیز در کهشکان ها تکرار شد. تغییر در نوبت فازهای «سرد» و «گرم» برای اولین بار طی ۱۳۰ سال نظارت رخ داد. مطابق با محاسبات محققان، پرتوافکنی بعدی می بایست بهار سال ۲۰۱۹ رخ می داد، اما متخصصان نجوم هنوز صحبتی در باره وقوع این حادثه نکرده‌اند.