کسب مقام کشوری اسکواش دختران توسط سانای اسدی
کسب مقام کشوری اسکواش دختران توسط سانای اسدی

سانای اسدی، فرزند همکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مقام سوم کشوری مسابقات اسکواش دختران را به خود اختصاص داد. براساس این گزارش مسابقات قهرمانی کشوری کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال اسکواش روز جمعه ۷ مرداد ماه در شهر تبریز به پایان رسید. در این رقابت‌ها آنیتا محمد امین زاده و فاطمه […]سانای اسدی، فرزند همکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مقام سوم کشوری مسابقات اسکواش دختران را به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش مسابقات
قهرمانی کشوری کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال اسکواش روز جمعه ۷ مرداد ماه در شهر تبریز به
پایان رسید
.

در این رقابت‌ها آنیتا محمد
امین زاده و فاطمه پور حسن در رده ۱۵ سال و سانای اسدی و نازنین زهرا جلیلی فاضل
در رده سنی ۱۳ سال شرکت کردند
.

در پایان این مسابقات: نازنین زهرا جلیلی فاضل با کسب مدال نقره به مقام دوم، سانای
اسدی با کسب مدال برنز به مقام سوم کشوری رسیدند
.

شایان ذکر است، مسابقات کشوری
اسکواش دختران از ۵ تا ۷ مرداد، به میزبانی استان آذربایجان شرقی با ۴۵ بازیکن از ۱۴
استان برگزار شد
.