مدیر فضای سبز شهرداری منطقه ۸ تبریز از تداوم کاشت درختچه پیراکانتا در بوستان ها و پارک‌های سطح حوزه خبر داد. به گزارش قلم پرس، ابوالفضل حسینی گفت: توسعه فضای سبز در سطح حوزه از مهمترین اولویت های واحد فضای سبز منطقه ۸ است و در این راستا طی ماه اخیر ۴۰ هزار درختچه و ارقام ردیفی در حاشیه […]مدیر فضای سبز شهرداری منطقه ۸ تبریز از تداوم کاشت درختچه پیراکانتا در بوستان ها و پارک‌های سطح حوزه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، ابوالفضل حسینی گفت: توسعه فضای سبز در سطح حوزه از مهمترین اولویت های واحد فضای سبز منطقه ۸ است و در این راستا طی ماه اخیر ۴۰ هزار درختچه و ارقام ردیفی در حاشیه معابر سطح حوزه کاشت شده است.
حسینی افزود: در قالب این طرح، عوامل فضای سبز منطقه ۸، طی روزهای اخیر اقدام به کاشت درختچه پیراکانتا در بوستانها و پارکهای سطح حوزه کردند.