شهردار منطقه ۵ تبریز با اشاره به پروژه های جدید عمرانی در شرق تبریز اظهار داشت: با آغاز فصل کاری در سال نو و آغاز پروژه های عمرانی جدید در این منطقه، شرق تبریز به کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده است. به گزارش امور ارتباطات، میر علی اصغر نساج اظهار داشت: در سال جدید ۷ […]شهردار منطقه ۵ تبریز با اشاره به پروژه های جدید عمرانی در شرق تبریز اظهار داشت: با آغاز فصل کاری در سال نو و آغاز پروژه های عمرانی جدید در این منطقه، شرق تبریز به کارگاه بزرگ عمرانی بدل شده است.

به گزارش امور ارتباطات، میر علی اصغر نساج اظهار داشت: در سال جدید ۷ پروژه عمرانی در سطح حوزه شهرداری منطقه ۵ آغاز شده و عملیات اجرایی ۳ پروژه در حال اجرا نیز تسریع یافته است.