کارگاه جهادی سپهبدان شهید قاسم سلیمانی و صیاد شیرازی تبریز طعمه حریق شد
کارگاه جهادی سپهبدان شهید قاسم سلیمانی و صیاد شیرازی تبریز طعمه حریق شد

کارگاه جهادی سپهبدان شهید قاسم سلیمانی و صیاد شیرازی تبریز که از اوایل شیوع کرونا با تولید ماسک در کنار مردم بودند دچار حریق شده و در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار قلم پرس،کارگاه شماره ۲ قرارگاه جهادی سپهبدان شهید قاسم سلیمانی و صیاد شیرازی که ازاول شروع ویروس منحوس کوید ۱۹ با مدیریت  بهرام علیشاهی بعنوان یکی از سنگرهای حمایت از سلامت بهداشت جامعه در سطح شمالغرب شروع بکار وبصورت رایگان اقدام به تولیدو پخش ماسک و بسته های معیشتی تا دوهفته قبل می نمود، درحین تعمیر ونگهداری  دستگاهای ماسک زنی دچار طعمه حریق گردید و بطور کامل باوسایل  موجود  در آتش سوخت.
در همین راستا بهرام علیشاهی مدیر این مجموعه به رکنا گفت:  این آتش سوزی در  ساعت ۱۶۰۰ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۴۰۰ در محل نگهداری ماسک های توزیعی به مردم ایجاد شده و متاسفانه خسارات سنگین مالی نیز به بار آورد.
وی ادامه داد: در کمال تاسف یکی ازجهادگران پرتلاش   وناظر دستگاهها نیز متاسفانه به شدت بر اثر سوختگی آسیب دید که امیدواریم شاهد بهبودی حال این عزیز باشیم.

وی ضمن انتقاد از عد همراهی مسئولین اظهار داشت: مسئولین و مطلع  هستند که این قرارگاه بر حسب وظیفه خدامات رایگانی را در اختیار مردم گذاشته است،ولی متاسفانه هیچ کسی برای کمک به این قرارگاه جهادی وارد عمل نشده و کمکی نمی‌کند، از مسئولین  محترم  استانی وشهرستانی(لشکری .کشوری) تقاضا داریم برای کمک جهت احیای این قرارگاه اقدام نمایند تا بتوانیم با اقدامات جهادی و تولید ماسکو توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان در برابر سویه جدید کرونا مردم را همراهمی نماییم.