چالش چاله های شهری برای آمبولانس های اورژانس
چالش چاله های شهری برای آمبولانس های اورژانس

 متأسفانه خسارت های ناشی از مناسب نبودن سطح خیابان های شهر  نسبت به خودرو ها و به دنبال آن تحمیل هزینه های پیش بینی نشده در روزهای اوج تورم و مشکلات اقتصادی، فشارهای عصبی مضاعفی را به سرپرست خانوارها تحمیل می کند.

قلم پرس، یادداشت : حبیب حسینقلی زاده ، فعال رسانه ای، خبرنگار ، کارشناس فوریت های پزشکی، سال های متمادی است که خیابان‌ها و کوچه‌های تبریز شاهد چاله‌هایی است که نه تنها افراد سواره که افراد پیاده را هم به تنگ آورده است. هنگام رانندگی، شما باید همانند بازی های رایانه ای هر آن منتظر ظهور یک چالش، یک چاله بزرگ بر سر راه خود باشید و باید رند و زیرکانه و پیروزمندانه! و بدون انداختن چرخ ماشین در آنها آن را بتوانید دور زده عبو کنید و  از اقدام متهورانه خود مشعوف و سرخوش شوید. اگر شما نتوانید از پس این چاله ها بربیایید و یا محل آنها را به خاطر بسپارید باید هزینه سنگین تعمیرگاه های خودرو را متحمل شده و از سیر تا پیاز بستگان مسئولان را با دعای خیر زیر لب مورد لطف و مرحمت خود قرار دهید!

متأسفانه خسارت های ناشی از مناسب نبودن سطح خیابان های شهر  نسبت به خودرو ها و به دنبال آن تحمیل هزینه های پیش بینی نشده در روزهای اوج تورم و مشکلات اقتصادی، فشارهای عصبی مضاعفی را به سرپرست خانوارها تحمیل می کند.

حال برخی از تصادفات هم به دنبال همین فرار از افتادن به چاله‌ها روی می‌دهد و هر چقدر هم که خوشبینانه به این حوادث نگاه کنیم، قطعاً وجود مصدومانی را به دنبال خواهد داشت که این مصدومان را  برای درمان، باید به مراکز درمانی با خودرو شخصی یا آمبولانس منتقل شوند. در کنار این موضوع تصور کنید همان مصدوم و بیمار قلبی و اورژانسی با آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ از همان خیابان ها و با آن شرایط به مراکز درمانی انتفال داده می شود چه وضعیتی می تواند داشته باشد در کابین آمبولانس. تکان‌های کابین عقب آمبولانس در برخورد خودرو با چاله‌ها، بیمار و مصدوم را رنج و عذاب می دهد.

اگر تکنسین آمبولانس برای پیشگیری از افتادن چرخ های خودرو داخل چاله ها با طمأنینه حرکت کند مردم کادر درمان داخل خودرو اورژانس را مورد سرزنش و پرخاش قرار می دهند و چه حرف‌ها که رانندگان عبوری و اقوام بیمار نخواهند گفت! و اگر این راننده بخت برگشته آمبولانس بخواهد با سرعت حرکت کند، بالطبع امکان حرکت در چاله‌ها و تحمل تکان‌های ناشی از آن وجود ندارد و  بیمار دچار ناراحتی و مضاعف شدن مشکلاتش خواهد شد.

همین مشکلات و صدمات نهفته در پی خسارات به وجود آمده از چاله‌ها در سطح خیابان‌‌ها و جاده‌ها ست که متأسفانه کمتر توجهی به آن می‌شود و احتمال شدت یافتن صدمات جسمی و روحی بیماران و مخصوصا مصدومانی که دچار صدمات اسکلتی و عضلانی شده اند، بیشتر است .

در بروز مسائل متعددی که در جامعه مشاهده می‌کنیم،  تنها نباید به ظواهر امر توجه کرد و بایستی مشکلات موجود را به صورت سیستماتیک و همه جانبه درک و  رفع کرد ، هر مشکلی تبعات فراوانی دارد و اولویت سلامتی و جان مردم، از مهم‌ترین اولویت‌های موجود است، وجود هر چاله در خیابان و محل گذر،  مسایلی هست که می شنویم و متاسفانه در غوغای جنجال ها و اختلاف سلیقه های مربوط به مدیریت شهری گم شده و شنیده نمی‌شود.

حبیب حسینقلی زاده،  فعال رسانه (کارشناس اورژانس تبریز)