به گزارش شهریار، محمدرضا روشنی در نشست تخصصی «بررسی علل و پیامدهای انفجارها و آتش سوزی‌های اخیر» که در مرکز پژوهش‌های شورای تبریز برگزار شد با تاکید بر پیشگیری از وقوع حوادث اظهار داشت: توان ما در مقابله با حوادث مناسب نیست، پس باید در پیشگیری کار کنیم. روشنی افزود: نباید اجازه دهیم کانون‌های خطر افزایش یابد […]

به گزارش شهریار، محمدرضا روشنی در نشست تخصصی «بررسی علل و پیامدهای انفجارها و آتش سوزی‌های اخیر» که در مرکز پژوهش‌های شورای تبریز برگزار شد با تاکید بر پیشگیری از وقوع حوادث اظهار داشت: توان ما در مقابله با حوادث مناسب نیست، پس باید در پیشگیری کار کنیم.

روشنی افزود: نباید اجازه دهیم کانون‌های خطر افزایش یابد و در مقابل نسبت به آنچه در توان داریم دیگر مسائل را رفع کنیم و با پیشگیری از افزایش خطرات جلوگیری کرده و مخاطرات نقاط احصا شده را با مدیریت کاهش دهیم.

وی با اشاره به اهمیت آمار در بحث برنامه‌ریزی مناسب برای پیشگیری از وقوع حوادث، اضافه کرد: بدون آمار نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم چرا که آمار در بحث پیشگیری حرف اول را می‌زند و البته آماری که بر اساس شاخص‌های تعیین شده ارائه شود حائز اهمیت است.

رییس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش‌های شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: اگر آمار دقیقی ارائه شود می‌توان به خوبی مدیریت ریسک کرد تا علل حوادث ریشه یابی شود.