پیشرفت ۱۰۰ درصدی طرح آبرسانی به ۳۶ روستای استان آذربایجان شرقی
پیشرفت ۱۰۰ درصدی طرح آبرسانی به ۳۶ روستای استان آذربایجان شرقی

پیشرفت ۱۰۰ درصدی طرح آبرسانی به ۳۶ روستای استان آذربایجان شرقی خانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از بهره برداری پروژه آبرسانی به۳۶ روستای آذربایجان شرقی در آینده ای نزدیک خبر داد. خانی  با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: طرح آبرسانی […]پیشرفت ۱۰۰ درصدی طرح آبرسانی به ۳۶ روستای استان آذربایجان شرقی

خانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از بهره برداری پروژه آبرسانی به۳۶ روستای آذربایجان شرقی در آینده ای نزدیک خبر داد.

خانی  با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: طرح آبرسانی به ۳۶ روستا ، ۱۰۰ درصد  پیشرفت فیزیکی داشته است .
وی عنوان کرد: طرح آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی در مجموع تعداد ۱۲ هزار و ۹۶۷  نفرجمعیت  را تحت پوشش آبرسانی  قرار می دهد .
احداث ۱۶ باب مخزن آب با ظرفیت ۱ هزار و ۲۷۵ مترمکعب، حفر ۹ حلقه چاه با دبی ۲۳/۵ لیتر برثانیه ، اجرای۲۲/۷ کیلومتر خط انتقال آب، اجرای  شبکه توزیع آب به طول۱۰  کیلومتر، تجهیز و نیرو رسانی به ۱۴ حلقه چاه ، اجرای ۳ ایستگاه پمپاژ بین راهی  از جمله اقدامات انجام یافته می باشد.