مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز در مراسم تقدیر از هرس‌کاران نمونه، تاکید کرد پیرایش اصولی و علمی درختان، موجب زیبایی فضاهای سبز تبریز شده است. به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در جلسه تقدیر از هرس‌کاران نمونه سازمان، با اشاره به زحمات و تلاش‌های عوامل فرم دهی و هرس درختان و ارقام ردیفی […]مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز در مراسم تقدیر از هرس‌کاران نمونه، تاکید کرد پیرایش اصولی و علمی درختان، موجب زیبایی فضاهای سبز تبریز شده است.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی در جلسه تقدیر از هرس‌کاران نمونه سازمان، با اشاره به زحمات و تلاش‌های عوامل فرم دهی و هرس درختان و ارقام ردیفی در سال جاری گفت: فرم دهی و هرس درختان و ارقام ردیفی در سال جاری، به صورت علمی و اصولی اجرا شده و در زیبایی فضاهای سبز تاثیر بسزایی داشته است.
وی ادامه داد: مرحله دوم این عملیات طی چند روز آینده آغاز خواهد شد و بخش دیگری از درختان و درختچه های موجود در فضاهای سبز سطح شهر فرم دهی و هرس خواهد شد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص اقدامات انجام شده در طرح هرس درختان و ارقام ردیفی؛ تصریح کرد: حذف شاخه‌های زاید، فرم دهی درختان بدفرم، پیرایش و شکل‌دهی سوزنی برگان و هرس شاخه‌های خشک، از جمله اقداماتی است که در قالب اجرای عملیات هرس و فرم دهی انجام می‌گیرد.
امجدی، از اجرای مرحله سوم هرس در شهریور خبر داد.
در این جلسه مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از هرس‌کاران نمونه فضای سبز تبریز در ماه‌های اخیر تقدیر کرد.