شهردار تبریز با صدور پیامی حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک گفت. به گزارش قلم پرس، در متن پیام تبریک یعقوب هوشیار آمده است : شهردار تبریز با صدور پیامی حلول ماه شوال و عید سعید فطر را تبریک گفت.

به گزارش قلم پرس، در متن پیام تبریک یعقوب هوشیار آمده است :