سرپرست شهرداری تبریز با صدور پیامی فرا رسیدن روز جمهوری اسلامی را تبریک گفت. به گزارش قلم پرس، متن پیام مهدی یوسفی به شرح زیر است: سرپرست شهرداری تبریز با صدور پیامی فرا رسیدن روز جمهوری اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش قلم پرس، متن پیام مهدی یوسفی به شرح زیر است: