شهردار تبریز به مناسبت درگذشت ابوالشهیدین، حاج محمد سالک‌مراد، پدر شهیدان والامقام ایوب و حسین سالک‌مراد پیام تسلیتی صادر کرد. به گزارش قلم پرس در متن پیام یعقوب هوشیار آمده است: شهردار تبریز به مناسبت درگذشت ابوالشهیدین، حاج محمد سالک‌مراد، پدر شهیدان والامقام ایوب و حسین سالک‌مراد پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش قلم پرس در متن پیام یعقوب هوشیار آمده است: