یعقوب هوشیار شهردار تبریز با صدور پیامی فرارسیدن روز شوراها را تبریک گفت به گزارش قلم پرس، متن پیام یعقوب هوشیار به شرح زیر است:یعقوب هوشیار شهردار تبریز با صدور پیامی فرارسیدن روز شوراها را تبریک گفت

به گزارش قلم پرس، متن پیام یعقوب هوشیار به شرح زیر است: