پنجمین نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان + گزارش تصویری
پنجمین نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان + گزارش تصویری

پنجمین نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان عصر روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه با حضور خیرین شهر تبریز افتتاح شد.  

پنجمین نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان عصر روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه با حضور خیرین شهر تبریز افتتاح شد.