بعد از ظهر امروز پنجمین ملاقات مردمی شهردار تبریز در ساختمان مرکزی شهرداری و با حضور تعدادی از شهروندان برگزار شد. به گزارش قلم پرس، در این نوبت از ملاقات های مردمی، ۱۵ نفر از شهروندانی که قبلا برای دیدار با شهردار تبریز ثبت نام کرده بودند، حضور داشتند.بعد از ظهر امروز پنجمین ملاقات مردمی شهردار تبریز در ساختمان مرکزی شهرداری و با حضور تعدادی از شهروندان برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، در این نوبت از ملاقات های مردمی، ۱۵ نفر از شهروندانی که قبلا برای دیدار با شهردار تبریز ثبت نام کرده بودند، حضور داشتند.