در ادامه توسعه پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، عملیات بتن‌ریزی سقف چهارم بلوک B1 قطعه ۱۳ پروژه ۶۰۰ واحدی صدرای اندیشه آغاز شد. به گزارش قلم پرس، بابک شریفی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان، روند توسعه پروژه‌های شرکت را مطلوب خواند و گفت: خوشبختانه شاهد آن هستیم که پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و […]در ادامه توسعه پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان، عملیات بتن‌ریزی سقف چهارم بلوک B1 قطعه ۱۳ پروژه ۶۰۰ واحدی صدرای اندیشه آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، بابک شریفی مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان، روند توسعه پروژه‌های شرکت را مطلوب خواند و گفت: خوشبختانه شاهد آن هستیم که پروژه‌های عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان همچنان در ریل توسعه قرار گرفته و با همت همکاران متخصص و پرتلاشمان در این شرکت، روزهای خوبی را در سال جاری تجربه می‌کنیم.
وی افزود: پروژه ۶۰۰ واحدی صدرای اندیشه یکی از پروژه‌های موفق در احیای بافت فرسوده شهرداری تبریز است که از مدتها قبل آغاز و با همه توان در جهت تکمیل آن تلاش می‌شود و امروز نیز در همین راستا، شاهد اتمام عملیات بودیم.