با حضور معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۲ و سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، تعدادی از پرونده های مهم مربوط به حوزه شهرسازی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، حسین عالی باف معاون مالی و اقتصادی منطقه ۲ ضمن دعوت از محمد عزتی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری […]با حضور معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۲ و سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، تعدادی از پرونده های مهم مربوط به حوزه شهرسازی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، حسین عالی باف معاون مالی و اقتصادی منطقه ۲ ضمن دعوت از محمد عزتی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز؛ در جلسه ای با حضور جمعی از مدیران شهرداری تعدادی از پرونده های مهم حوزه شهرسازی منطقه ۲، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.