پایان شیرین پروژه حذف پیمانکار در شرکت سایپا آذربایجان
پایان شیرین پروژه حذف پیمانکار در شرکت سایپا آذربایجان
به همت مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سایپا آذربایجان و با امضای قراردادهای کارکنان، روند تبدیل عضویت پرسنل پیمانکار به قراردادی شرکت سایپا آذربایجان به پایان رسید.

 

به همت مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سایپا آذربایجان و با امضای قراردادهای کارکنان، روند تبدیل عضویت پرسنل پیمانکار به قراردادی شرکت سایپا آذربایجان به پایان رسید

زینالی مدیرعامل شرکت با امضا قرارداد پرسنل پیمانی، خبر از پایان روند تبدیل عضویت پرسنل پیمانکار و اخذ مجوزهای لازم داد و افزود: تمامی ۳۴۱ نفر پرسنل پیمانی این شرکت تبدیل عضویت شده اند.

وی افزود: این حجم از تبدیل عضویت بیسابقه بوده است.

زینالی در بخش دیگری از این دیدار صمیمی کارگران را مهمترین عامل تحقق شعار سال در مهار تورم و رشد تولید دانسته و گفت: امید است این اتفاق موجب افزایش روحیه پرسنل و افزایش کمی و کیفی محصولات شرکت سایپا آذربایجان گردد.

مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان با تاکید بر اینکه داشتن امنیت شغلی یکی از اساسیترین حقوق کارگر است، این اتفاق بزرگ را زمینه ساز پیشرفتهای بزرگ در این شرکت دانسته و تاکید کرد: تبدیل عضویت پرسنل یکی از بزرگترین آرزوهای تیم مدیریتی شرکت سایپا آذربایجان بود که به لطف خدا به منصه ظهور رسید.

 

انتهای پیام/