به گزارش شهریار، علی دهقانی با بیان اینکه برخی از زمین‌های خالی موجود در سطح محلات به مکان تخلیه انواع پسماند و نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده و مناظر نامناسبی ایجاد کرده است، به همین دلیل اکیپ‌های خدماتی نسبت به پاکسازی این زمین‌ها اقدام کرده است.وی افزود: پس از پاکسازی اراضی و قطعات راکد نسبت به […]

به گزارش شهریار، علی دهقانی با بیان اینکه برخی از زمین‌های خالی موجود در سطح محلات به مکان تخلیه انواع پسماند و نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده و مناظر نامناسبی ایجاد کرده است، به همین دلیل اکیپ‌های خدماتی نسبت به پاکسازی این زمین‌ها اقدام کرده است.
وی افزود: پس از پاکسازی اراضی و قطعات راکد نسبت به انتقال پسماند و نخاله‌ها و تسطیح آنها اقدام می‌شود.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۴ تبریز گفت: این اقدامات به منظور زیباسازی سیمای منطقه، حفظ و نگهداری محیط‌زیست و پاکیزه نگه داشتن فضاهای شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات به شهروندان صورت می‌گیرد.