هفته نوزدهم بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه از روز پنجشنبه تا دوشنبه (۱۲تا ۱۶ فروردین) برگزار شد. در این ویدئو گل‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.

ویدئو / گل‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران

هفته نوزدهم بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هشت مسابقه از روز پنجشنبه تا دوشنبه (۱۲تا ۱۶ فروردین) برگزار شد. در این ویدئو گل‌های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) را می‌بینید.