وضعیت سرمایه گذاری در شهر تبریز قابل دفاع و قبول نیست
وضعیت سرمایه گذاری در شهر تبریز قابل دفاع و قبول نیست

رییس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار گفت: در رابطه با دستور جلسه امروز، سال‌های اخیر متاسفانه تقریباً وضعیت سرمایه گذاری در شهر تبریز با توجه به مستندات موجود قابل دفاع و قبول نیست.

به گزارش قلم پرسبه نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، سید کاظم زعفرانچیلر ادامه داد: دوره پنجم شورای اسلامی شهر تبریز شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز نوشته شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهادم این است که اعضا فعلی کمیسیون این شیوه نامه را بخوانند و اگر تغییرات و نکته ای برای کم یا اضافه کردن در نظر دارند، ارائه کنند تا اصلاح کنیم.
زعفرانچیلر اظهارداشت: نکته دوم مربوط به پروژه های متعدد است که نیمه تمام اند بعضی تحقق عملیات بعضی فسخ قرارداد بعضی وارد فازهای حقوقی شده اند.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار گفت: نکته سوم که گاهاً در محافل مطرح میشود، اطلس سرمایه گذاری است و روند شروع تا امروز در چه مرحله ای است باید مشخص شود.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در خصوص آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری و همچنین مشکلات این مجموعه گزارشی ارائه کرد.

علیرضا نوای باغبان گفت: موضوع سرمایه گذاری تاریکخانه نیست، همه چیز شفاف مشخص است و میتوان با مدارک و مستندات ضعف ها و قوت ها را شناسایی کرد.
وی افزود: چه راهکارهایی در خصوص سر ریز کردن سرمایه و سرمایه گذار داریم.
باغبان با بیان اینکه اگر بخواهیم صحبت های معمول داشته باشیم و مدام به دنبال تقصیر و مقصر باشیم، کمکی به ما نخواهد کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: ما باید ببینیم چه تحولی نسبت به گذشته میتوانیم ایجاد کنیم.
علیرضا نوای باغبان تصریح کرد: باید تفاوت ایجاد کنیم و خروجی های قابل قبولی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هر بحثی در غالب مصوبه باید طرح شود و یا اینکه شهرداری لایحه کرده به صحن شورا بیاورد، بنابراین هر چه میگوییم باید مصوبه قابل طرح در شورا باشد.
نوای باغبان تاکید کرد: پیشنهادم این است که از شهرهایی که در جذب سرمایه موفق بوده اند تجربه کسب کنیم و بدانیم با اصلاح چه روش هایی میتوانیم موفق باشیم.

وی با اشاره به اینکه ظاهرا‌ً متاسفانه در مدیریت سابق اعتقادی به جذب سرمایه گذار نبود گفت: ما باید در مدیریت فعلی این مورد مد نظر قرار دهیم تا اهمیت سرمایه گذاری مشخص شود.
باغبان افزود: باید خروجی داشته باشیم و در نتیجه سرمایه گذار جذب کنیم.
زعفرانچیلر نیز افزود: کمیته ای متشکل از مشاوران بنام در حوزه سرمایه گذاری تشکیل شده است تا به کمک این مشاوران، بتوانیم نقشه راهی ترسیم کنیم که در شورا و شهرداری مطرح شود و با یک نگاه رو به جلو اقدامات را پیش ببریم.