سرپرست اداره ایمنی و آتشنشانی منطقه آزاد ارس از واژگونی خودروی حامل امام جمعه شهر جلفا/ ارس خبر داد. به گزارش قلم پرس، مهدی جلالی افزود: خودروی حامل امام جمعه جلفا در خیابان امام خمینی(ره) شهر جلفا به دلیل برخورد با یک خودروی سواری دیگر واژگون شد. وی گفت: خوشبختانه حال عمومی امام جمعه خوب […]

سرپرست اداره ایمنی و آتشنشانی منطقه آزاد ارس از واژگونی خودروی حامل امام جمعه شهر جلفا/ ارس خبر داد.

به گزارش قلم پرس، مهدی جلالی افزود: خودروی حامل امام جمعه جلفا در خیابان امام خمینی(ره) شهر جلفا به دلیل برخورد با یک خودروی سواری دیگر واژگون شد.

وی گفت: خوشبختانه حال عمومی امام جمعه خوب است و به دلیل شکستگی جزئی دست راست و کوفتگی بدن به بیمارستان شهدای تبریز اعزام شد.