به گزارش شهریار، در این دیدار داریوش نوین هنرمندان را یکی از ارکان ارتقا زیبایی های شهری عنوان کرد و گفت: بی شک همکاری با هنرمندان موجب ارتقای سطح زیبایی شهر شده و نتایج بسیار پرباری خواهد داشت.او افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات هنرمندان، شاخصه ای مهم در افزایش نشاط عمومی و زیباسازی محیط شهری […]

به گزارش شهریار، در این دیدار داریوش نوین هنرمندان را یکی از ارکان ارتقا زیبایی های شهری عنوان کرد و گفت: بی شک همکاری با هنرمندان موجب ارتقای سطح زیبایی شهر شده و نتایج بسیار پرباری خواهد داشت.
او افزود: استفاده از نظرات و پیشنهادات هنرمندان، شاخصه ای مهم در افزایش نشاط عمومی و زیباسازی محیط شهری است.
در این دیدار، تعدادی از هنرمندان نیز با تبریک انتصاب داریوش نوین به عنوان مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، با بیان پیشنهادات و نظرات خود، راهکارهای همکاری هرچه بیشتر برای ارتقای کیفی و کمی ساخت مجسمه ها و المان های شهری را مطرح کردند.