نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با حضور در یکی از مراکز آتش نشانی و مراکز پلیس تبریز با آتش نشانان و کارکنان ناجا دیدار و گفتگو کرد. سیدحمید موسوی ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰-۱-۱۳ http://fna.ir/o85r

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با حضور در یکی از مراکز آتش نشانی و مراکز پلیس تبریز با آتش نشانان و کارکنان ناجا دیدار و گفتگو کرد.

سیدحمید موسوی ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰-۱-۱۳

http://fna.ir/o85r