همایش بزرگ کونگ فوکاران شهرستان هریس + گزارش تصویری
همایش بزرگ کونگ فوکاران شهرستان هریس + گزارش تصویری

همایش بزرگ کونگ فوکاران شهرستان هریس با حضور مدیران و مسوولان شهرستانی برگزاری شد.

همایش بزرگ کونگ فوکاران شهرستان هریس با حضور مدیران و مسوولان شهرستانی برگزاری شد.