هرگونه اقدامات پوپولیستی به بهانه کرونا اعتماد عمومی را خدشه دار می کند
هرگونه اقدامات پوپولیستی به بهانه کرونا اعتماد عمومی را خدشه دار می کند

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر پرهیز از هرگونه حرکات نمایشی و اقدامات پوپولیستی به بهانه کرونا، افزود: این قبیل کارها اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و  برآیند مناسبی در جامعه نخواهد داشت.

به گزارش قلم پرس، رضا علیخانی در در جلسه کمیته بهداشت محیط ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، با اشاره به بخش مهمی از عملکرد شهرداران استان در ارتباط با مقابله با بیماری کرونا، گفت: حدود ۲ ماه است که عملیات ضدعفونی شهرها و سایر اقدامات بهداشتی و احتیاطی در تمامی شهرهای استان در حال اجراست.

وی با تاکید بر پرهیز از هرگونه حرکات نمایشی و اقدامات پوپولیستی به بهانه کرونا، افزود: این قبیل کارها اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و  برآیند مناسبی در جامعه نخواهد داشت.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی خواستار  تدوین دستورالعمل مشخص در ارتباط با نحوه ضدعفونی کردن معابر در استان برای پرهیز از هرگونه ورود خسارات به محیط زیست شد.