مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز از هرس فصلی درختان محوطه و معابر این پایانه خبر داد.مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز از هرس فصلی درختان محوطه و معابر این پایانه خبر داد.